Edukacijom do prednosti na tržištu rada u zdravstvenome turizmuKako bi se doprinijelo razvoju zdravstvenoga turizma u Hrvatskoj, Učilište Ambitio izradilo je nove programe usavršavanja namijenjene osobama sa završenom višom ili visokom stručnom spremom u kombiniranom načinu izvođenja nastave, što zapravo znači da su pri pokretanju programa vodili računa o usklađivanju svakodnevnih obaveza sa mogućnostima učenja. Iz tog su razloga osmislili programe koji se mogu svladavati iz bilo kojeg dijela Hrvatske 24 sata dnevno, uz povremene dolaske u učionicu. Svjesni našeg punopravnog članstva u Europskoj uniji, pripremili su programe usavršavanja nakon kojih se steknu znanja i kvalifikacije odobrene i priznate u zemljama Europske unije.

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

Prvi program koji smo pokrenuli u Učilištu Ambitio u proljeće 2013. godine bio je program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice i ponosni smo što smo krajem te godine po prvi puta promovirali prve on-line certificirane dentalne asistente u Hrvatskoj.  Inače, program koji generacije dentalnih asistenata svladavaju u Učilištu Ambitio jedinstveni je multimedijski interaktivni sustav za samostalno e–učenje te jedini takav u regiji.


Nastavni  plan i program usklađeni su s hrvatskim i europskim kvalifikacijskim okvirom i ishodima učenja potrebnim za rad u ordinaciji na mjestu dentalnog asistenta. Povjerenje nam je do sada „poklonilo“ preko 200-tinjak polaznika, a sve češći pozivi doktora dentalne medicine kojima iskazuju interes za zaposlenje našeg dentalnog asistenta dovoljan su razlog za optimizam i nove upise. Novim Natječajem upisujemo 8. generaciju polaznika. Osim ovog programa u Učilištu Ambitio provodimo i prekvalifikaciju za zanimanje dentalni/a asistent/ica.


Program usavršavanja za voditelja u zdravstvenome turizmu

Program usavršavanja za voditelja u zdravstvenome turizmu je prvi program ovakve vrste u Republici Hrvatskoj namijenjen osobama koje se na bilo koji način bave ili bi se željele baviti nekim oblikom zdravstvenoga turizma (medicinski turizam, lječilišni turizam, wellness). 

Voditelji u zdravstenome turizmu rade u timu pružatelja usluga zdravstvenoga turizma ili žele raditi samostalno. Svladavanjem ovog programa stječu se ishodi učenja odnosno kompetencije potrebne za rad na radnom mjestu voditelja u zdravstvenome turizmu koji spaja korisnika i pružatelja usluga u zdravstvenome turizmu. S ovim ciljanim  obrazovnim programom u trajanju od šest mjeseci koji se provodi kombiniranom multimedijskom (e-učenje) i redovitom nastavom, moći će se u realno kratkom vremenu usavršiti osobe koje će biti poveznica između korisnika zdravstvene usluge i pružatelja zdravstvene usluge. Jedan dio se izvoditi putem redovne nastave, dok se više od 50% teoretskih sadržaja programa provodi putem interaktivnog multimedijskog sustava za učenje na daljinu (e-učenje) kao i kroz praktičnu nastavu. Izrada ovog novog i jedinstvenog programa omogućena je zahvaljujući sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Zdravstveni turizam je jedan od najbrže rastućih grana gospodarstva, a Hrvatska je svojim strateškim dokumentima, temeljenim na velikim potencijalima potrebnim za zdravstveni turizam, odredila dati potrebnu podršku njegovom daljnjem razvoju zbog čega su nužni novi ljudski potencijali odnosno voditelji u zdravstvenome turizmu.

Programi usavršavanja i osposobljavanja za palijativnu skrb i palijativni pristup

Obrazovni programi usavršavanja i osposobljavanja za palijativnu skrb i palijativni pristup nametnuli su se kao potreba za podizanje svijesti da postajemo sve starije stanovništvo koje treba adekvatnu njegu i skrb. Usavršavanjem i osposobljavanjem u području palijativne skrbi doprinijet ćemo većem standardu palijativnim pacijentima.

Alen Stranjik, ravnatelj Učilišta Ambitio  istaknuo je: Omogućavanjem stjecanja novih specifičnih znanja cilj nam je osigurati prednost, jer prednost omogućava da budemo ispred onih koji čekaju da im se nešto samo od sebe dogodi. Naš moto je: Budite drugačiji, budite uvijek spremni na nove izazove!

Prijave za upis zaprimaju se do 28. veljače 2017. godine, do popunjenja slobodnih mjesta.

Više na: www.uciliste-ambitio.hr

PR i Foto: Učilište Ambitio

Primjedbe